nl gb de

Administrative Warehousing 

Informatiestromen volgen niet altijd dezelfde route als goederenstromen. Euro-Rijn voert voor u de regie over beide stromen. Onze expediteurs zorgen er niet alleen voor dat uw producten op het juiste moment op de juiste locatie arriveren, maar nemen ook de volledige administratieve afhandeling voor hun rekening inclusief douane-aangifte, BTW-aangifte, eigendomsoverdrachten en financieringsconstructies.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEEM

Dankzij ons moderne warehouse management systeem hebben wij zowel fysiek als administratief volledige controle over uw voorraad. Omdat alle informatie slechts eenmaal ingevoerd hoeft te worden, beperken wij niet alleen het aantal administratieve handelingen maar ook de kans op invoerfouten. Omdat alle activiteiten en mutaties direct worden verwerkt, kunnen wij u op elk moment van betrouwbare voorraadinformatie voorzien.

RELEASING BIJ EIGENDOMS-OVERDRACHT

Als producten tijdens de opslag in onze warehouses van eigenaar veranderen, verstuurt Euro-Rijn een bevestiging van de eigendomsoverdracht naar zowel de oude als nieuwe eigenaar. Deze administratieve handling - beter bekend als releasing - faciliteren wij met behulp van ons warehouse management systeem, waarin een uitgebreid bestand van producenten, handelaren en afnemers is opgenomen. Hoewel de producten fysiek onaangeroerd blijven, houden wij in de voorraadadministratie exact bij wie eigenaar is van welk deel van de voorraad.

PLEDGING BIJ VOORRAAD- FINANCIERING

Euro-Rijn wordt door alle financiële dienstverleners in de markt van ferro- en non-ferrometalen geaccepteerd als betrouwbare partner bij voorraadfinanciering. Dat betekent dat u in onze warehouses voor eigen rekening en risico goederen kunt opslaan, terwijl de eigendomsrechten in handen van een financiële dienstverlener zijn. Alle transacties worden nauwkeurig in het warehouse management systeem vastgelegd, waarbij ingebouwde beveiligingen voorkomen dat wij gefinancierde voorraden kunnen verladen die nog niet door de financiële dienstverlener zijn vrijgegeven (pledging).

BTW-ENTREPOT

De warehouses van Euro-Rijn zijn erkend als BTW-entrepot. Dat betekent dat alle transacties binnen het BTW-entrepot zijn vrijgesteld van BTW, een mogelijkheid die alleen in Nederland en België bestaat. Als producten van eigenaar veranderen zonder onze warehouses te verlaten, hoeft daarover dus geen BTW afgedragen te worden. Dankzij deze faciliteit, die volledig wordt ondersteund door ons warehouse management systeem, worden financiële transacties voor u en uw relaties een stuk eenvoudiger. En als na de laatste transactie de producten wel het entrepot verlaten en u BTW moet afdragen, kunnen wij u ondersteunen bij de aangifte door als fiscale vertegenwoordiger op te treden.

DOUANE-ENTREPOT

Naast een BTW-entrepot beschikt Euro-Rijn ook over een douane-entrepot. Dat stelt u in staat om producten die van buiten de Europese Unie afkomstig zijn op te slaan zonder ze direct te hoeven inklaren. U hoeft daardoor pas aangifte bij de douane te doen op het moment dat uw producten een bestemming binnen de Europese Unie hebben gevonden. In ons warehouse management systeem wordt nauwgezet bijgehouden welk deel van de voorraad wel en niet is ingeklaard. Uiteraard kunnen wij ook de inklaring volledig verzorgen.