nl gb de

Transport over Water

Onze bedrijfsnaam laat zien dat wij onze oorsprong vinden in het vervoer over water: Euro-Rijn. Wij kennen niet alleen de weg in het stroomgebied van de Rijn, maar ook in alle andere binnenwateren en kustwateren van Europa.

Euro-Rijn is bijzonder gunstig gepositioneerd in Moerdijk, een zeehaven die vanaf Hoek van Holland binnen vier uur te bereiken is. Zeeschepen met een diepgang tot negen meter varen via de Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Dordtsche Kil en Hollands Diep in een keer door naar Moerdijk zonder te worden gehinderd door sluizen of bruggen. Binnenvaartschepen hebben vanuit onze vestiging via het Hollands Diep, de Maas, de Waal en de Rijn direct toegang tot de binnenwateren van Europa. Vanuit Moerdijk kunnen wij dus elke zee- en binnenhaven in Europa snel en efficiënt aanvaren.

BINNENVAART

Sinds de oprichting in 1979 verzorgt Euro-Rijn het vervoer over de binnenwateren van Europa voor een groot aantal bedrijven. Als de ontvanger geen eigen kade en/of overslag-mogelijkheden heeft, verzorgen wij de overslag in een nabij gelegen haven en het wegtransport naar het ontvangstadres.

BEVRACHTING

Euro-Rijn onderhoudt nauwe contacten met rederijen en brokers in de gehele wereld. Daardoor kunnen wij de bevrachting van zeeschepen met uw bulk- of stukgoedlading naar elke zeehaven in de wereld voor u organiseren.

DEEP SEA & SHORT SEA

Euro-Rijn bevracht zowel grote zeeschepen als kleinere kustvaarders. Voor elk tonnage dat u wilt verschepen, bieden wij een passende en concurrerende oplossing. Wij zijn uw partner voor vracht van Scandinavië naar Moerdijk en van Moerdijk naar de Verenigde Staten, maar ook voor crosstrades vanuit bijvoorbeeld Zuid-Afrika naar China.