nl gb de

Physical Warehousing

Euro-Rijn biedt u in Moerdijk het ideale ontkoppelpunt in uw logistieke keten. Met een eigen 600 meter lange kade, twee mobiele kranen, twee onafhankelijk opererende weegbruggen en een overdekte opslagcapaciteit van 50.000 vierkante meter is Euro-Rijn volledig ingericht op op- en overslag van zowel bulk- als stukgoederen.

Met name de op- en overslag van ferro- en non-ferrometalen kent voor Euro-Rijn geen geheimen meer. Wij beschikken over diverse breek- en zeefinstallaties om uw metalen en ertsen tot elk formaat te kunnen verwerken. Dankzij verschillende verpakkingsinstallaties kunnen wij het eindproduct verpakken in zowel bigbags, smallbags, drums en cans. Ook voor andere goederen verrichten wij waardetoevoegende activiteiten.

INSLAG

Als uw goederen op onze terminal arriveren, registreren wij nauwgezet het gewicht van de vracht. Alle vrachtauto’s worden zowel bij aankomst als vertrek gewogen op een geijkte weegbrug met een nauwkeurigheid van 20 kilogram. Deze methode stelt ons in staat om direct het geladen of geloste gewicht te bepalen en vast te leggen. Hetzelfde principe hanteren wij bij het laden en lossen van schepen. Door voor het interne en externe verkeer verschillende weegbruggen te gebruiken, kunnen wij u op onze terminal een korte overslagtijd garanderen.

Voor het intern transport van bulkgoederen maken wij op onze terminals gebruik van meerdere shovels, die allemaal zijn voorzien van weegapparatuur in de laadschoppen. Voor het wegen van stukgoederen, beschikken wij over een weegschalen waarmee wij elke collo met een nauwkeurigheid van 1 kilogram kunnen wegen. Alle weegbruggen en weegschalen staan direct in verbinding met ons warehouse management systeem, zodat de geregistreerde gewichten zonder menselijke tussenkomst foutloos en snel worden vastgelegd.

Om alle informatie zorgvuldig te kunnen verwerken, krijgen alle goederen die wij in opslag nemen een uniek (partij)nummer toebedeeld. Dit nummer wordt gekoppeld aan de eigenaar van de goederen en alle unieke partijgegevens zoals de geregistreerde gewichten. Bij inslag vindt een inspectie van de goederen plaats door onze warehousemedewerkers, waarvan de resultaten eveneens in het systeem worden vastgelegd. Daardoor kunnen wij u direct op de hoogte stellen van de staat waarin uw goederen gearriveerd zijn.

UITSLAG

De uitslagprocedure is vergelijkbaar met de inslag. Ook daarbij vinden inspecties voor en tijdens het laden plaats en ook daarbij wordt alles nauwkeurig gewogen. In onze procedures zijn diverse controleprocessen ingebouwd, zodat u verzekerd bent van een correcte en snelle verlading van uw goederen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Voor het efficiënt laden en transporteren van uw goederen zoeken wij voortdurend naar innovatieve oplossingen. Zo beschikken wij sinds enkele jaren over een slim hulpmiddel voor het laden en lossen van onder andere aluminium slabs met een gewicht tot 30 ton. Dankzij dit hulpmiddel kunnen wij de slabs laden in standaard 20- of 40-voets containers, wat transport en handling wereldwijd een stuk eenvoudiger maakt.

Uiteraard verzorgen wij niet alleen de in- en uitslag, maar eventueel ook het transport. Onze expediteurs brengen uw goederen waar u maar wilt, per schip, vrachtauto of trein.